2009 වසරේ ලංකාවේ රාජ්‍ය ආදායම 13.5%කින් පහතට


(2009 නොවැම්බර් 18 - W3Lanka) 2009 වසරේ ලංකාවේ රාජ්‍ය ආදායම 13.5%කින් පහත වැටෙන නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසයි. 


රජය මේ වසරේ රු. බිලියන 855ක ආදායමක් අපේක්ෂා කළ මුත් එය රු. බිලියන 115කින් අඩු වන බව ඔහු පවසයි.

මෙම තත්වය ලංකාව ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට එකඟ වී තිබෙන ආකාරයට මේ වසරේ අයවය පරතරය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 7%ක් දක්වා අඩු කිරීමේ කාර්යයට ද අහිතකර ලෙස බලපායි.එකී ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට නම් තව තවත් බදු ඉහළ නැංවීමට රජයට සිදු වේ. ඒ සමග ජීවන වියදම තවත් ඉහළ යා හැකි ය. ලංකාවේ ආණ්ඩුව ප්‍රධාන මැතිවරණවලට සූදානම් වෙමින් සිටියි.

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)