2009-11-14

සමලිංගිකත්වය නිසා අසාධාරණයට ලක් වූ ශ්‍රී ලාංකිකයකුට එක්සත් ජනපදය රැකවරණ සපයයි(2009 නොවැම්බර් 14 - W3Lanka) ලංකාවේ නීතිය අනුව අපරාධයක් ලෙස සැලකෙන සමලිංගිකත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට ලක් වීම හේතුව ලෙස ඉදිරිපත් කරමින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ රැකවරණ ඉල්ලා සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයකුට එරට විසින් රැකවරණ පිරිනමා තිබේ.


ලංකාවේ ලිංගිකත්ව සුළුතර ප්‍රජාවන්ගේ හිමිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධානයක් වන ඊක්වල් ග්‍රවුන්ඩ් සංවිධානය මෙම තීරණය මහත් සේ අගයන බව පවසයි. මෙවැනි පුද්ගලයන් පීඩාවට පත් වීමට හා රටින් පළා යාමට හේතු වන නීති කාලයත් සමග වෙනස් වනු ඇතැයි ද එම සංවිධානය බලාපොරොත්තු පළ කරයි.


එක්සත් ජනපදය සමලිංගිකත්වය නිසා පීඩාවට පත් වීම යන හේතුව මත කිසියම් පුද්ගලයකුට දේශපාලන රැකවරණ සැපයූ තුන්වන අවස්ථාව මෙය බව නම සඳහන් නො කරන ලද එම ශ්‍රී ලාංකිකයා විසින් ඊක්වල් ග්‍රවුන්ඩ් සංවිධානය වෙත එවන ලද ඊමේල් ලිපියක සඳහන් වේ.