රිසානා වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ගතයුතු පියවර

සවුදි අරාබියට විරෝධය පළකිරීමක් ලෙස රිසානා නෆීක් ඝාතනය සිදුවනබවවත් නොදැන සිටි සවුදි ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ආපසු කැඳවීමට ආණ්ඩුව ගෙන ඇති පියවර ජාතික විහිළුවකි. 

කොන්ද පණ තිබේනම් කළ යුතුව තිබෙන්නේ දින කීපයකට පෙර රිසානා නිදහස් කරනු ඇතැයි ප්‍රකාශ කළ ලංකාවේ සිටින සවුදි තානාපතිවරයා ආපසු යැවීමයි.

එසේම, පාලකයන්ට රජසැප විඳීම සඳහා මැද පෙරදිග වහල් සේවයට යවා තිබෙන කාන්තාවන් ආපසු කැඳවීමටද නැවත එසේ නොයැවීමටද පියවර ගතයුතුය. 

රිසානා මරා දමා තිබියදී පවා ඇය නිදහස් කරගැනීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බවට පාර්ලිමේන්තුවේදී කයිවාරු ගැසූ, විේශ ශ්‍රමිකයන් රටවිරුවන්ය කියා නාට ඇන්දීේ මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන ඇමති ඩිලාන් පෙරේරාද ඉල්ලා අස්විය යුතුය. 

රිසානා නිදහස් කරන්නැයි සවුදි රජුට ලියුම් ලියූ ජනාධිපතිතුමා සහ රාජපක්ෂ පවුල ඉල්ලා අස්වන්නේනම් එය මේ රටේ දුප්පත් ගැහැනුන්ට වහල් සේවයට පිටරට යාමට සිදුවන දරිද්‍රතාව නිර්මානය කළ දූෂණය හා නාස්තිය නැතිකිරීම සඳහා ගනු ලබන තීරණාත්මක පියවරකි.

දුප්පත්කම නිසා මැදපෙරදිග ගිය රිසානාට එොස් දින කීපයක් තුළ ඇය විසින් රැකබලාගන්නා ලද දරුවා මරා දමන්නට කිසිදු ේතුවක් නැත. ඇයට මානසික ෝගී තත්වයක් තිබූ බවට වෛද්‍ය වාර්තාවක්වත් නැත. ඇය වැනි ගෘහ ේවිකාවන්ේ හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ලංකාආණ්ඩුව කරන මැදිහත්වීමක් නැති බවට රිසානාට එරෙහි නඩුව දෙස් දෙයි. ේ පාොච්චරණය ොලසිය විසින් බලෙන් ලබාගන්නා ලද එකක් බවද, නිසි පරිවර්තකයකුේවාව ඇයට ලැබී ොමැති බවද, ඇයට නිසි නීතිඥ නිෝජනයක් ලැබී ොමැති බවද, නඩුව සඳහා විද්‍යාත්මක සාක්කි ෝ මරණ පරීක්ෂක වාර්තාවක් ෝ නැති බවද පැහැදිලිවම පෙේ. 

මියගිය දරුවාේ මව කුරාණේ දැක්වෙන අන්දමින් දරුවාට කිරිදුන් මවක ොවන්නීය. සිය නොසැලකිල්ල ඔස්ඇය දරුවා මරණය සිදුවන්නට සලස්වා තිේ.  

පළපුරුද්දක් නැතිකම ේතුවෙන් දරුවාට කිරි සිරවීම නිසා සිදුවන්නට ඇතැයි විශ්වාස කළහැකි මෙම වරදට රිසානා පැටලෙනවිට ඇය 17වන විේ පසුවූවාය. ලංකාව මෙන්ම සවුදි අරාබියද ළමයින්ේ හිමිකම් පිළිබඳ ප්‍රඥප්තිේ (Convention of the Rights of the Child [CRC]) පාර්ශ්වකරුෝය. එයට අනුව වයස අවුරුදු 18ට අඩු ළමයකුට මරණදඬුවම දෙන්නට බැරිය. 

රිසානාේ මරණය වැළැක්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට රජය නිල මට්ටමින් අවශ්‍ය කටයුතු කළ බව ඉතා පැහැදිලිය.  මේ ලිපිය වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)