2011-10-05

මර්වින් සිල්වාගේ දාමරිකකම්වලට මුහුණ දුන් ඔහුගේ එඩිතරකම අගයමු

මර්වින් සිල්වා පුහු චන්ඩියෙක් බව ඔප්පු කරන වීඩියෝවකි, මෙය.

ඔහුට මුහුණ දෙන මේ ඡන්දදායකයා නිර්භීතව, මහාත්මා ලෙස හැසිරෙයි. ඔහු අසැබි වදන් නො දොඩයි. දාමරිකකම්වලට විරෝධය දක්වයි. තමන්ට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඇති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය වෙනුවෙන් සටන් කරයි.

රාජ්‍ය බලයෙන් හා අවි බලයෙන් සන්නද්ධ මර්වින් සිල්වා සමූහයක් සමග එක්ව ඔහුට පහර දෙන්නේ ඒ එඩිතරකමට ඇති බිය නිසා ය.

මහජනතාව මේ දාමරිකයන්ට විරුද්ධව ඉදිරියට ආ යුත්තේ මෙසේ ය. නාඳුනන ඔබ මේ මොහොතේ අපේ වීරයෙකි.

මුන්ට තිබෙන බිය නැති කර ගැනීම දවසේ අවශ්‍යතාවකි.මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න