2012-05-02

පාර පුරා කිරි උතුරන හැටන් හා වසු පැටවුන්ගේ අයිතිය

හරකුන්ට වධ දෙන හරක්
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කිරි ගොවියෝ කිරි විකුණා ගත නො හැකි බව කියමින් හැටන් නගරයේ පාර පුරා කිරි හලන පිංතූර ලංකාදීප පුවත්පතේ පළ වී තිබිණි. 


මේ වනාහි මීට මාස කීපයකට පෙර ඉන්දියාවේ ගොවීන් පිරිසක් විසින් කරන ලද උද්ඝෝෂණයක් මෝඩ ලෙස අමු අමුවේ කොපි කිරීමකි. 


කිරි යනු මේ ගොවීන් ජීවනෝපාය සඳහා නිෂ්පාදනය කරන තවත් එක් ද්‍රව්‍යයක් පමණක් නම්, විරෝධය පෑම සඳහා මෙසේ කිරි බිම හැලීම අනුමත කළ හැකි ය. 


ගොවීන් එසේ සිතන්නේ නම්, එය පටු ධනවාදී ආකල්පයකි. මන්ද, කිරි යනු ගොවියාගේ පමණක් තනි නිෂ්පාදනයක් නො ව අහිංසක සතකුගේ ද ජීව දායකත්වයකි. ඒ කිරි සම්බන්ධයෙන් මෙසේ කටයුතු කිරීම සදාචාරාත්මක ක්‍රියාවක් නො වේ. 


අනෙක් පැත්තෙන් ලංකාව වනාහි ගවයා තවත් එක් මාංශ ගොඩක් පමණක් ලෙස සලකන සංස්කෘතියක් හිමි රටක් නො වේ. ලංකාවේ බොහෝ සමාජයන් හා ගවයා අතර ඪට වඩා වෙනස් සම්බන්ධයක් තිබේ. 


හැටන් නගරයේ මෙසේ සිදු වන්නේ ආණ්ඩුව මහ ලොකුවට රටේ කිරි නිෂ්පාදනය නංවන බවට පුරසාරම් දොඩවද්දී සහ ගව සම්පත වෙනුවෙන් ම ය කියා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් ම ඇමති තොන්ඩමන් කටයුතු කරද්දී වීම විශේෂයකි. 
කිරි නාන හරක්මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න