2013-08-19

ඌරෝ (කවි)
අපට මේ ඌරන්ව
පරදවන්නට බැරිමුත්
ඌරන් නො වී ඉන්නට
අපට පුළුවන් නේ බොබ්

ලේසි නැහැ ඌරා
වයිරසයකි බෙහෙත් නැති
ඌරුකම හැම තැන ම ඇත
ගැලවීම නම් ලෙහෙසි නැත

කන්නාඩියක් හැදුවා
ඌරන් අඳුන ගන්නට
මෙන්න බැලු විට එබිලා
හොම්බක් පෙනිණි පීරිසි

ඌරො මුදල් උපයනවා
මුදල් මතම පවතිනවා 
ඌරො පොතුත් කියවනවා
පොතෙන් හිසට බැට දෙනවා

ඌරා හා ඌරා අතර
ඇත්තෙ ඌරුකම විතර ය
මේ ඊරී බිම සීරී
මිනිස් කසල බිම ඉහිරී

ඌරුහාමි පා සිනාව
එබී බලයි මා දිහාව
ඌරු ඡන්ද එකතු කරන්
ඌරෙක් යයි ඌරුහලට

ඌරා නම් අරුම සතා
උරුමය උගෙ හරි මහතා
ඌරා තමයි එකම සතා
අනෙක් එවුන් කුදුයි ඉතා

ඌරො සිංදු කියනවා
ඌරො නැටුම් නටනවා
ඌරො කවිත් ලියනවා
ඌරො ඒව බලනවා

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ

මේ ලිපිය වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න
Read in English blog.parakum.com