2012-05-27

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ විහිළු

ග්‍රහලෝකාගාරය ගැන කරුණු සොයද්දී මම පළමු වරට එය අයත් වන්නේ තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශයට බව දැන ගතිමි. එම අමාත්‍යංශය භාර ඇමතිනිය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි ය. මා මෙතෙක් සිතා සිටියේ ග්‍රහලෝකාගාරය අයිති තිස්ස විතාරණ ඇමතිගේ විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යංශයට ය කියා ය. ලංකාව ඇත්තෙන් ම ආසියාවේ ආශ්චර්යය නො වේ ද? බලන්න ඇමතිකම් දෙක. එකක් විද්‍යා හා තාක්ෂණ. අනෙක තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ. මේ අමාත්‍යංශ දෙක ගැන රසබර තොරතුරක් ගැන මම කීවෙමි. එය මෙසේ ය.


මේ අමාත්‍යංශ දෙක හැදෙන්නට එක ම අමාත්‍යංශ දෙකට කැඩෙද්දී වෙබ් අඩවිය පවිත්‍රා ගලවාගෙන ගොස් ඇත. මෙන්න එම වෙබ් අඩවිය.


එහි අපූරු බ්ලොගයක් ඇත. එහි ඇත්තේ විද්‍යාව නො ව විකාර ය. මෙය මා හිතන්නේ ලංකාවේ වැඩි ම කාලයක් යාවත්කාලීන නො කළ ‍බ්ලොගයයි. ඒ අපූරු බ්ලොගය කියවන්න


අනෙක් අපූරු කාරණය වන්නේ විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යංශයට වෙබ් අඩවියක් නැති වීමයි.


රජයේ වෙබ් පෝටලයේ විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවියට ඇති සම්බන්ධතා පුරුක මත ඔබා බලන්න. ඔබට ආසියාවේ ආශ්චර්යය දැක ගන්නට ලැබෙනු ඇත. කොහොමද අපේ විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා පර්යේෂණ!


එම අමාත්‍යංශයේ අන්තර්ජාල ලිපිනය මෙසේ ය, www.most.gov.lk


ඒ මත ඔබා යන්නේ කොහේටදැයි බලන්න.


දැන් මේ ගීතයට සවන් දෙන්න.


මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න