2012-11-30

මෙයා තමයි ඒ මිනිසා (නෑ, ගැහැනිය)


(පරමාදර්ශී විප්ලවවාදී ජීවිතයක් ගැන අසම්පූර්ණ කවියක්)

දිවියේ ග්‍රහ පිහිටන හැටි
ගැන හිත හිත තැවෙන ලොවක
අප වෙනුවෙන් උපන් මොහොත 
පමණක් සටහන් කළ නුඹ

අමාවකේ තරු වියනක
අසිරිය රසවත් කළ නුඹ
තරු අතරේ සැඟවී ඇති
පුළුල් ලොවට ඇස් දුන් නුඹ

අම්මාවරු දරුවන් ගෙන
පංති දුවන අතර හැල්මෙ
පුංචි අතින් අල්ලාගෙන
වත්තට අරගෙන ගිය නුඹ

නිදිකුම්බා මැළවෙන හැටි
බංඩක්කා පැළවෙන හැටි
කිරිමැටි ගුලි හැඩවෙන හැටි
සිත්තම් අත හුරු කළ නුඹ

තරුවක් වෙන්නට නොකියා
සිංදු නැටුම් කියා දීපු
කලා රසය බෙදා දීපු
කවි හදන්න උගන්නාපු

වත්තෙන් පිටියෙන් ගෙන ආ
කොළ මල් මුල් රසවත් කර
ආදරයෙන් අනා කවපු
නි කන්න එපා කියපු

මන්දිර දැස දසුන් යාන
 නැතැයි කියා සුසුම් හෙලු
පෙ දුප්පත් ොඩි පැල්පත
සෙනෙහෙ කැදැල්ලක් කරවපු   

නරලොව හොල්මන් බලන්න
ගම පිටින්ම දුවන විටදි
නෑ අපි යන්නේ කියාපු
අපට ඕනැ නැහැ කියාපු

වන්දනීය වූ ධනයට
නොවැන්ද ඒ ගැහැනිය නුඹ
තපසට පැන යන්නෙ නැතිව
හෙට වෙනුවෙන් වැඩ කළ නුඹ

නෙළාගන්න බැරි ඉර හඳ
වෙනුවෙන් නොහැඬූ ළඳ නුඹ
නෙලූ පළා මිටින් සතුට
විඳින අයුරු දන්නා නුඹ

මේ ලිපියට ඔබ කැමති වුණත්, අකැමැති වුණත් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න -->