2014-01-09

පලස්තීනය සමග දුවමින් ඊශ්‍රායලය සමග දඩයම් කිරීම

ජනාධිපතිතුමා පලස්තීනයට ගියේ ය. එ‍රට ඉහළම පෙළේ සම්මානයකින් පිදුම් ලැබුවේ ය. 

ඉන් පසුව ඊශ්‍රායලයට ද ගියේ ය.

මා හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා පලස්තීනයට නිදහස ලබා ගන්නට මෙන් ම ඊශ්‍රායලයට පලස්තීනය මර්දනය කරන්නට ද උදව් කරයි. 

පලස්තීනයේ වචීපරම මිතුරකු ලෙස එතුමාට කීර්තියක් තිබේ. 

සිංහල අපි ඉතින් කොහොමත් එවැනි ය. සුළු ජාතීන් විෂයෙහි කටයුතු කරද්දී අපි ඊශ්‍රාලය අනුගමනය කරන්නෙමු. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් ගැන ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් චෝදනා එල්ල වන විට අපි පලස්තීනය මෙන් අනුකම්පාව යදිමු. 

'හාවුන් සමග දුවමින් බල්ලන් සමග දඩයම් කිරීම වගේ'  යයි ප්‍රස්ථා පිරුළක් ඉංග්‍රීසියෙහි තිබේ.

මේ ලිපිය වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න
Read in English blog.parakum.com