2013-02-22

බොදු බල සේනාව බඩු මිළ අඩු කරයි

හලාල් ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් ජමියතුල් උලමා සංවිධානය කර තිබෙන අලුත් යෝජනාව සාකච්ඡාවට භාජනය කළ යුතුය.

හලාල් සහතිකය ලබාගත් භාණ්ඩ මුස්ලිම් පාරිභෝගිකයන්ට පමණක් විකුණන්නැයි ජමියතුල් උමා සංවිධානය ඉල්ලා සිටියි. 

දැන් බෝලය ඇත්තේ නිෂ්පාදකයන් අතේය. නිෂ්පාදන හලාල් කිරීම සඳහා ගිය වියදම හලාල් ලකුණ සහිත නිෂ්පාදනවලට එකතු කළ හැකිය. මෙතෙක් ඒ වියදම සියලු භාණ්ඩ අතර බෙදී ගිය නිසා දැන් හලාල් සහතිකය නැති භාණ්ඩ අනිවාර්යයෙන්ම මිළ අඩු විය යුතුය. 

මේ ලාභය මුස්ලිම් නොවන පාරිභෝගිකයන්ට ලැබෙන්නේ බොදු බල සේනා සංවිධානයට පිං සිදු වන්නටය. 

බොදු බල සේනාවට බඩු මිළ අඩු කිරීමේ පුණ්‍යකර්මය දිගටම කරගෙන යාම සඳහා තවත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමු. දැන් මේ ඇතැම් භාණ්ඩවල මිළට වෙළඳ ප්‍රචාරණය සඳහා ගිය වියදම්ද ඇතුළත්ය. බොහෝ බෞද්ධයෝ වෙළඳ දැන්වීම් බලන්නට කැමති නැත. එහෙත් ඔවුන් මතද මේ වෙළඳ දැන්වීම්වල පිරිවැය පටවා තිබේ. දැන් බොදු බල සේනාවට පුළුවන්නම් මේ වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා යන වියදම ඒවා බලන අය මත පමණක් පැටවෙන ක්‍රමයක් හදන්නට ඒවා නොබලන අයට අඩු මිළට භාණ්ඩ දෙන්නට පුළුවන. ඒ කියන්නේ වෙළඳ දැන්වීම් බලන අය මිළ දී ගන්නා භාණ්ඩවලට පමණක් ඒ පිරිවැය එකතු කර විකිණිය හැකිය. දැන්වීම් නොබලන අයගේ භාණ්ඩ අඩු මිළට දිය හැකිය. 

මේ ක්‍රමය තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්නට පුළුවන. දැන් මේ ආණ්ඩුවට කැමති නැති අයටද රජය අය කරන බදු ගෙවන්නට සිදු වී තිබේ. දැන් ආණ්ඩුවට කැමති අයට පමණක් බදු ඇතුළත් භාණ්ඩ අලෙවි කර ආණ්ඩුවට අකැමැති අයට බදු නැතිව ලාබෙට භාණ්ඩ විකුණන්නට පුළුවන.  

ොදු බල ේනාව දිවා! ඥානසාර හා විමලෝති හිමිවරුන්ට මන්ත්‍රී පදවි ලැේවා!

මේ ලිපිය වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න