2012-06-18

දේශපාලන කටුවනක් වූ ලංකාව

"අහවලා කළා කියලා රජයට විරුද්ධව ඔය චෝදනාව කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ ගැන හරි හැටි ඔප්පු කර පෙන්විය යුතුයි. පොලිස්‌ පරීක්‍ෂණවලටත් එය පහසුවක්‌. ඒත් බොරුවට චෝදනා කරලා පලක්‌ නැහැ."


කටුවන ජවිපෙ සාමාජිකයන් ඝාතනය ගැන මෙසේ කියන්නේ ජනමාධ්‍ය ඇමති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලයි.


ඒ කියන්නේ දැන් යම් සිද්ධියක් පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ පුද්ගලයකුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරනවා නම් එය කළ යුත්තේ චෝදනාව ඔප්පු කරලා ය.


චෝදනා ඔප්පු කරන්නේ අධිකරණයේ ය. මිනීමැරුමක් නම් ඒ පිළිබඳ පැමිණිල්ල මෙහෙයවන්නේ මිය ගිය පුද්ගලයා නොව පොලිසියයි. පොලිසිය එසේ කළ යුත්තේ මහජනතාව පොලිසිය නඩත්තු කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන් වන බැවිනි.


ලංකාවේ අපරාධ රැල්ල දැන් දේශපාලන මෙහෙයුමෙන් මිදී පාලනය කළ නො හැකි තත්වයට පත්ව ඇති බව පෙනේ. 


පසුගිය දිනෙක පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයකු කප්පම් ගැනීම සඳහා පැහැර ගෙන යමින් සිටියදී ඇමති ජීවන් කුමාරතුංග ඔහු බේරා ගත්තේ ජනාධිපතිට හැ ආරක්ෂක ලේකම්ට කතා කරලා ය. සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගත්තේ නැත. 


කටුගෙය බිඳ පුරා වස්තු සොරකම් කර දැන් මාස ගණනකි. සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගත්තේ නැත. 


තවත් මෙවැනි සිදිධි බොහෝ ය.

මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න