නින්ද විකුණන මිනිසානින්ද විකුණන මිනිහෙක්
කරෙන් අරගෙන යහනක්
ඇඳන් ඕනේ ඇඳන්
ගයයි දුක්බර ගීයක්

විකුණුනෝතින් යහනක්
ලැබේ ඔහුටත් නින්දක්
ඇඳන් ඕනේ ඇඳන්
ඔහුගෙ ගෙයි නැත යහනක්

නින්ද විකුණන මිනිසා
නින්ද පැමිණෙනු උදෙසා 
ගිනි වතුර ගිල දා
රිදෙන ගත සතපවයි බිම දා

පද: අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ
ඡායාරූපය: දක්ෂිණා සන්තෝෂි පෙරේරා

Comments

Popular posts from this blog

තේරවිලි: සුපුන් සඳක් ඇත. මැදින් හිලක් ඇත.

පාසල් අධ්‍යාපනය ගැන කතා තුනක්

හමුදා කුමන්ත්‍රණ ගැන ලෝකෙට දුරකථනයෙන් කිව්වෙ බීලා වෙන්න ඇති -ෆොන්සේකා