වෘත්තීය සමිති වැඩවලට සේවයෙන් නිදහස් වෙන රාජ්‍ය සේවකයෝ

 

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ

අද කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ 2022-12-31ට යාවත්කාලීන කරන ලද සක්‍රිය වෘත්තීය සමිති ලැයිස්තුව බැලුවා. වෘත්තීය සමිති 3,000ක් තියෙනවා. අති බහුතරය රජය හා සම්බන්ධ සේවකයන්ගේ වෘත්තීය සමිති.

රජයේ ගුරු වෘත්තීය සමිති විතරක් 60ක් විතර තිබුණා.

මගේ පොයින්ට් එක මේකයි. මේ රාජ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති බහුතරයක වෘත්තීය කටයුතු වෙනුවෙන් පූර්ණ කාලීනව සේවයෙන් නිදහස් වූ අය ඉන්නවා. ඒ අයට වැටුප් හා දීමනා රජයෙන් ගෙවනවා. සමහර වෘත්තීය සමිති හදාගෙන තියෙන්නෙම මේ විදියට සේවයෙන් නිදහස් වෙන්න.

උදාහරණයක් විදියට ඉහත දක්වන ලද ගුරු වෘත්තීය සමිති 60කට ආසන්න සංඛ්‍යාවෙන් ඇත්තෙන්ම ක්‍රියාකාරී වෘත්තීය සමිති සංඛ්‍යාව 10කට වඩා අඩුයි. ලංකා ගුරු සංගමය, ලංකා ගුරු සේවා සංගමය වගේ ගුරු සංගම් කීපයක් වෙනුවෙන් පූර්ණ කාලීනව නිලධාරියකු නිදහස් වීම සාධාරණයි.

ඒත්, මේ විදියට අටවාගත් ඇතැම් වෘත්තීය සමිතිවල නිලධාරීන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමග එකතු වෙලා වංචනිකව සේවයෙන් නිදහස් කරගන්නවා. ඒ සඳහා ව්‍යාජ සාමාජික ලැයිස්තු පවා ඉදිරිපත් කරන බවට අපි සැක කරනවා. කොහොම වුණත්, මේ වෘත්තීය සමිති නිලධාරීන් අයථා වරප්‍රසාද රැසක් ලබාගන්නවා. වෘත්තීය සමිති නොවන කටයුතු සඳහා ඔවුන් මෙම වරප්‍රසාදය පාවිච්චි කරනවා. එය වංචාවක්.

වෘත්තීය සමිති කටයුතු වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සේවකයන් කීදෙනෙකු නිදහස් වී සිටීද යන්න දැනගැනීම සඳහා තොරතුරු අයදුම්පතක් යොමු කළා.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණය හා ඇගයීම විධිමත් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි.

Adapted from praja.lk

Comments

Popular posts from this blog

තේරවිලි: සුපුන් සඳක් ඇත. මැදින් හිලක් ඇත.

පාසල් අධ්‍යාපනය ගැන කතා තුනක්

හමුදා කුමන්ත්‍රණ ගැන ලෝකෙට දුරකථනයෙන් කිව්වෙ බීලා වෙන්න ඇති -ෆොන්සේකා