රාජපක්ෂවාදය

 

රාජපක්ෂවාදය කියන්නෙ විශේෂයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ අනුදත් ක්‍රමය. ඒක ඇතුළෙ තවත් ඒවාත් සමග පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ මං දකිනවා.

1. රාජ්‍ය ධනවාදී ආර්ථිකය: රාජ්‍ය ව්‍යවසායවලට හා සේවාවන්ට මුල්තැන, විශාල රාජ්‍ය අංශය, රැකියා ප්‍රමිතිය රජයේ සේවය මත පදනම්ව නිර්මාණය වීම, ඉහත දැක්වෙන හේතු නිසා ආණ්ඩුව හා නිලධාරි තන්ත්‍රය බලවත් වීම.

2. රාජ්‍ය සේවය දේශපාලනීකරණය: රජයේ ශ්‍රම සම්පත් හා දේපල ආණ්ඩුවේ දේශපාලනික අරමුණු වෙනුවෙන් අපහරණය කිරීම.

3. ඉහළ සිට පහළ දක්වාම පැතිරුණ දූෂණය හා දේශපාලනය සමග එහි ඍජු සම්බන්ධය,

4. මෙගා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ ඒ සමග බැඳුණු කොමිස් ජාවාරම්.

5. විවෘත මූල්‍ය වෙළඳපොළෙන් ලබාගන්නා ගිනි පොළී ණය

6. ආනයන සීමා

7. පෞද්ගලිකකරණ විරෝධය

8. අඩු ඍජු බදු හා වැඩි වක්‍ර බදු

9, නිසි ලෙස ඉලක්කගත නොකරන ලද නාස්තිකාර සහනාධාර

10. සංදර්ශනකාමය හා මොබ් ප්‍රවර්ධනය

11. සිංහල, බෞද්ධ, ගොවිගම, පිරිමි ස්වෝත්තමවාදය

12. භික්ෂූන් හා වෙනත් පූජකයන් උත්කර්ෂයට නැගීම

13. ගැමිකම හා ගොවිතැන උත්කර්ෂයට නැගීම

14. බටහිර විරෝධය

15. මානව හිමිකම් විරෝධය

16. නිල හා නිල නොවන මරණීය දණ්ඩනය, අතුරුදහන් කිරීම් ආදිය විශ්වාස කිරීම

17, ජනප්‍රියවාදයට යට වීම

රාජපක්ෂවාදයට විරුද්ධත් ඉහත දක්වන ලද හේතු හා අනෙකුත් හේතු මතම තමයි.

Adapted from praja.lk

Popular posts from this blog

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඇතුළු මන්ත්‍රීන් 23ක් 17, 18, 19, 20 හතරටම කකුල් හතරම උස්සලා

පායනා කාලෙදී රෑ දවල් මහන්සි වී ගීයේ නිර්මාතෘ කවුරුද?

පරිපාලන සේවය පුනරුත්ථාපනය නොකර රට හදනවා බොරු