2015ට සාපේක්ෂව රජයේ සේවක වැටුප් දෙගුණයකින් වැඩි වෙලා – විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවක වෘත්තීය සමිති කියති

මේ දිනවල විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයන් ද වර්ජනයේ ය. සුපුරුදු පරිදි මූලික හේතුව වැටුප් විෂමතා ය. එසේ නොමැතිව වැටුප් මඳකම නොවේ. රසවත් ම කාරණය වන්නේ 2015ට සාපේක්ෂව රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් 100%කට වඩා ඉහළ ගොස් ඇති බව ද අනධ්‍යයනය වෘත්තීය සමිති විසින් පෙන්වා දීමයි. ඔවුන් කියන්නේ තමන්ගේ වැටුප වැඩි වුණේ 90%ක පමණ ප්‍රමාණයකින් නිසා තමන්ට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බවයි.
Translations by Creative Content Consultants
ඒ ගැන විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සම සභාපති ධම්මික එස්. ප‍්‍රියන්ත පසුගියදා මාධ්‍යවලට මෙසේ පැවසී ය.
2015 ට සාපේක්ෂව 2020 වන විට රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප 107.7%කින් වැඩි වෙලා. ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල වැටුප 2015 ට සාපේක්ෂව 2020 දී 107.7%කින් වැඩි වෙලා. නමුත් විශ්වවිද්‍යාල සේවයේ වැටුප 2015 ට සාපේක්ෂව 2020 වන විට 92%කින් පමණයි වැඩි වෙන්නේ.

මේ අනුව විශ්වවිද්‍යාල සේවයේ වැටුප් කප්පාදු කිරීමට ලක්කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, 2015 වන විට රාජ්‍ය සේවයේ වැටුපට වඩා විශ්වවිද්‍යාල සේවයේ වැටුප 20.6%කින් ඉහළින් තිබුණේ. 

අතීතයේ විශ්වවිද්‍යාල සේවයේ අපේ වැටුප රාජ්‍ය සේවයට වඩා 36%ක් වැඩියෙන් තිබුණා. ඒක 11% දක්වා කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව තමයි අපි මේ අරගලයට අවතීර්ණ වුණේ.

අපි ඉල්ලා සිටින්නේ 2015 වන විට විශ්වවිද්‍යාල සේවයේ තිබූ තත්ත්වය ස්ථාපනය කිරීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාල සේවකයාගේ වැටුප අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වගේම සියයට 107.7%කින් වැඩි කරන ලෙසයි.

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)