මාලබේ කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රියේ මේ දවස්වල වෙන දේ

මාලබේ සහ කොළඹ අතර සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියරට අදාළ කණු ඉදිකරන ස්ථානවල සිදුරු හාරා පරීක්ෂා කිරීමේ bore hole tests ආරම්භ කර තිබෙන බව මෙගාපොලිස් හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
Translations by Creative Content Consultants
මෙම පරීක්ෂණ මගින් කණු සිටවීම සඳහා අදාළ වලවල් සැකසිය යුතු ආකාරය, ගැඹුර, පසේ ස්වභාවය ආදිය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරනවා.
මුළුමනින් ම කණු මතින් ඉදි වන මෙම සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතියට අදාළ ස්ථාන 200ක පමණ මෙම පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා සමාගම් පහක් සේවයේ යෙදෙන බව අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
මෙම පරීක්ෂණ නාගරික කටයුතුවලට අවම බාධා සිදුවන පරිදි කරන බව අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
ඩොලර් බිලියන 2.2ක් වන මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය හෙවත් ජයිකා විසින් ඩොලර් බිලියන 1.8ක සහන ණයක් ලබාදෙනවා.
මෙම දුම්රිය ස්ථාන 16ක් සහිත මෙම කිලෝමීටර් 17 දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් වාරයක් සඳහා වැය වන්නේ විනාඩි 35ක් පමණි.

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)