රාජ්‍ය දේපල පෞද්ගලීකරණය ගැන ස්ථාවරය කුමක්ද?

(2010 ජුනි 06, W3Lankaභීතිය විකිණීම අපි ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් හෙළා දකිමු. එහෙත්, ජුනි 05 දිවයින පුවත්පතේ සඳහන් පහත පුවත විශ්ලේෂණය කර බලන්නැයි අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු.


"පාඩු ලබමින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතන සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු පියවර පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ කිහිපයකින් සමන්විත කමිටුවක්‌ පත්කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.


රාජ්‍ය සම්පත් හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිතයන් හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියෝජිතයෙක්‌ එම කමිටුවට අයත් වෙති.


පාඩු ලබමින් පවතින එහෙත් සුවිශේෂී හේතු නිසා ලාභදායී තත්ත්වයට පත්කළ නොහැකි ආයතන සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග මෙම කමිටුව විසින් අධ්‍යයනය කර වාර්තා කිරීමට නියමිතය. මෙම කමිටුව පත්කිරීමට ඇමැති මණ්‌ඩලයේ ද අනුමැතිය හිමි වී තිබේ."


පසුගිය කාලයේ මහින්ද රාපක්ෂ රජය පුන පුනා කීවේ තමන් රාජ්‍ය දේපල පෞද්ගලීකරණය නො කරන බවයි. එබැවින් 'සුවිශේෂී හේතු නිසා ලාභදායී තත්ත්වයට පත්කළ නොහැකි ආයතන සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග' යනු පොතේ හැටියට නම් ඍජු හෝ වක්‍ර පෞද්ගලීකරණය විය නො හැකි ය. 


2001 සිට පැවති රනිල් වික්‍රමසිංහ රජය 2004දී පෙරළා දමන්නට ජනතාව බල මුළු ගැන්වූ ප්‍රධාන කාරණය වුණේ රනිල්ගේ නව ලිබරල්වාදී ප්‍රතිපත්ති අනුව රාජ්‍ය දේපල පෞද්ගලීකරණය කරන්නේ ය යන බියයි. 


මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩු බලය දිනා ගත්තේ මේ භීතිය විකිණීමෙනි. ජවිපෙ, ජාතික හෙළ උරුමය හා පැරණි වමේ පක්ෂ ද ඒ සඳහා හවුල් වූහ. මේ සිදු වන්නේ රාජ්‍ය දේපල විකුණා දැමීම නොවන බව ජනතාවට තහවුරු කිරීමේ වගකීමක් ඔවුන්ට තිබේ. 


‍පෞද්ගලීකරණ ප්‍රතිපත්ති සඳහා ආණ්ඩුවට ජන වරමක් නැත. 

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)