2010-02-06

ජී.එස්.පී. ප්ලස් අහෝසියි; ඇගලුම් කර්මාන්තයෙන් යැපෙන ජීවිත අනතුරේ

(2010 පෙබරවාරි 06-W3Lanka)  ලංකාවෙන් යුරෝපයට කරන අපනයනවලට සපයා තිබෙන ජී.එස්.පී. ප්ලස් බදු සහනය අහෝසි කිරීමට යුරෝපා සංගමය තීරණය කර තිබේ.


එය යළි ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය තත්වයන් ලංකාව විසින් සම්පූර්ණ කර නැති බව යුරෝපා සංගමයේ තීරණය වී ඇත.


දිළිඳු රටවල් 16කට යුරෝපා සංගමය විසින් මෙම සහනය ලබා දී තිබුණේ එම රටවල සමාජ හා මානව හිමිකම් තත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙනයි.


මෙම වෙළඳ සහන නිසා ලංකාව වසරකට ඩොලර් මිලියන 150ක පමණ ආදායමක් ලබන බව තක්සේරු කර තිබේ.


ඩොලර් බිලියන 8.1ක් වන ලංකාවේ සමස්ත අපනයනයෙන් 36%ක් හෙවත් ඩොලර් බිලියන 3.5ක්ම ලැබෙන්නේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙනි. එයිනුත් 43%ක්ම අපනයනය කරනු ලබන්නේ යුරෝපා සංගමයටයි.


ජී.එස්.පී. ප්ලස් බදු සහන අහිමි වුවහොත් ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයනවල මිළ 10%කින් පමණ වැඩි වන අතර එය ඉල්ලුමට බල පායි. ජී.එස්.පී. ප්ලස් බදු සහන ලබන රටවල් හා චීනය වැනි ශ්‍රම මිළ අඩු රටවලින් ඇති තරගකාරිත්වය හමුවේ ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය බිඳ වැටීමේ අවදානමක් ඇති බව අදාළ ක්ෂේත්‍රෙය් ව්‍යවසායකයෝ පවසති.


බහුතරය කාන්තාවන් වන ලක්ෂ දෙකක් පමණ වන කම්කරුවෝ ඍජුවම ද, තවත් දස ලක්ෂයක් පමණ ජනයා ද ඇගලුම් කර්මාන්තයෙන් ජීවනෝපාය සලසා ගනිති.


මේ අතර ලංකාවේ නිෂ්පාලනය කරන භාණ්ඩ මිළ දී නො ගන්නැයි එක්සත් ජනපදයේ පාරිභෝගිකයන්ට බල කෙරෙන උද්ඝෝෂණ මාලාවක් අද එක්සත් ජනපදයේ පුරවර 16ක ලංකාවේ නිෂ්පාදිත ඇඟලුම් අලෙවි කරන සාප්පු ඉදිරිපිට පැවැත්වේ.