ටයිල් ඇල්ලීම හා ටයිල් වීම

(2009 ජුලි 29 - W3Lanka) කළුබෝවිල රෝහලේ ගෙබිම මත අතුරා ඇති ලිස්සනසුළු ටයිල් මත ඇද වැටී මෑත දිනෙක උකුළු ඇටය බිඳ ගත් කාන්තාව ද සමග මේ වන විට ටයිල් මත ලිස්සා යාමෙන් අනතුරු සිදු වූ සංඛ්‍යාව 50කට අධික බව වාර්තා වේ. 

ලංකාවේ රජයේ රෝහල් ඇතුළු බොහෝ ස්ථානවල තිබෙන පොදු ගැටළුවකි, මේ ටයිල් ප්‍රශ්නය. කළුබෝවිල රෝහලේ අල්ලන ලද ලිස්සන ටයිල් ගලවා අලුතෙන් ටයිල් අල්ලන බව දැන් එහි අධ්‍යක්ෂ කියයි. ටයිල් ඇල්ලිල්ල ආශ්‍රයෙන් ග්‍රැෆික් තාක්ෂණයට එක් වූ වචනයක් වන 'ටයිල් කිරීම' යන්නෙන් අදහස් වන්නේ රූපයක කොටස් වෙන වෙනම ගෙන එකට පූට්ටු කිරීමයි. සිමෙන්ති කැඩිල්ල, ටයිල් ඇල්ලිල්ල, ටයිල් ගලවා නැවත ඇල්ලිල්ල ආදී කාර්යයන් සමග කොන්ත්‍රාත්, කොමිස්, මාටියා ආදී තවත් දේ ටයිල් වී තිබේ. 

ටයිල් ඇල්ලිල්ල ද වර්තමාන බහුභාණ්ඩික සමාජයේ එක්තරා පිස්සුවකි. තැන නොතැන නොබලා ටයිල් අල්ලාගෙන ටයිල් මත වැටේ යයි බියෙන් පණ බයේ පා නඟන මිනිසුන් විසින් සංකේතවත් කරන්නේ වත්මන් සමාජයයි.

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)